Panna Štíra ve vztahu neudrží!

Vystupování Štíra působí elegantně, obratně a sebejistě. Panna může mít ze Štíra pocit, jakoby stála u doutnající sopce. Sleduje ho s otevřenými ústy a cítí se povznesená. Panna vypadá v Štírových očích spíše zdrženlivě. O sympatiích nebo o erotické přitažlivosti se nedá na začátku vůbec mluvit. Panně nevadí, že zpočátku je partnerovi Štíru lhostejná. AbyRead More