Vztah berana a lva rozpaluje silná přitažlivá síla!

Medzi těmito dvěma znameními se tvoří nejsilnější přitažlivá síla. Již při prvním setkání vzniká silná jiskra. Zájem o milostný vztah obyčejně naznačí Lev svou hravostí a chápe ji jako silnou výzvu k milostnému souboji. Beran nenechá na sebe dlouho čekat a další průběh už řídí on. V tomto vztahu se dostává do popředí boj oRead More